Hevostoiminnan tavoitteista ja tuloksista

Aiemmassa blogikirjoituksessani mainitsin, että sosiaalipedagoginen hevostoiminta on asiakkaan hyvinvoinnin lisääntymiseen tähtäävää suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Mitä tämä hieno lause sitten käytännössä tarkoittaa? Meillä Hevostoiminta Laukissa se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yksilökohtaiselle hevostoiminnalle mietitään aina yhdessä asiakkaan kanssa päämäärät, joihin hevostoiminnalla pyritään. Tavoitteiden asettamisessa asiakas ja hänen läheisensä ovat pääroolissa, koska kukapa muukaan voisi paremmin tietää, mitkä asiat asiakkaan arjessa kaipaavat muutosta ja toisaalta mitkä ovat asiakkaan vahvuuksia.

Tavoitteita voi olla monenlaisia; joku kaipaa lisää rohkeutta ihmisten kanssa olemiseen, joku toivoo kohennusta mielialaan tai taitoja rentoutumiseen. Hyvin muotoiltu tavoite on tarpeeksi yksilöity, selkeä ja mielellään myös mitattavissa. Joskus sopivien tavoitteiden tunnistaminen tai rajaaminen voi olla haastavaa, ja vaatii asiakkaan ja työntekijän yhteistä ”salapoliisityötä” onnistuakseen. Itse koen ettei tässä taidossa voi koskaan olla täysin valmis, vaan herkkyys asiakkaan tarpeiden tunnistamiseen ja asiakkaan auttaminen tavoitteiden muotoilemisessa vaatii jatkuvaa oppimista työntekijältäkin. Ehkä tämä työ siksi onkin niin kiinnostavaa ja koukuttavaa!

Hevoset tuovat työhön vielä mahtavia yllätyselementtejä. Joskus ihmisen ja hevosen kohtaaminen saa aikaan sellaisia muutoksia, joita emme etukäteen olisi osanneet vilkkaan mielikuvituksenkaan avulla kuvitella. Hevonen voi tarjota alkusysäyksen jollekin suurelle: pienestä liikahduksesta lähtee liikkeelle isompi muutosten ketju.

Asiakkaiden palaute on tällaisessa työssä kullanarvoinen apu oman työn kehittämiseen ja toisaalta antamaan uskoa ja käsitystä toiminnan vaikuttavuudesta. Tässä joitakin meidän asiakkaiden ja heidän huoltajiensa kokemuksia hevostoiminnan vaikutuksista heidän arkeensa. Kiitos asiakkaille, jotka antoivat luvan julkaista näitä palautteita!

  • "Keskittymiskyky on parantunut."
  • "Toivon toiminnan parantavan itsevarmuutta. Toiminnasta saa onnistumisen tunteita."
  • "Nyt uskallan tehdä enemmän asioita ja olen rento ja hymyilen enemmän koulussa."
  • "Olen rohkeampi, luotan itseeni ja uskallan kokeilla uutta."
  • "Tallipäivät on kivempia kuin tavalliset arkipäivät."
  • "Itseluottamus on kasvanut ja rohkeutta on enemmän uusien haasteiden edessä."
  • ” Lapsi on tullut positiivisemmaksi ja iloisemmaksi. Hän uskaltaa mennä kodin ulkopuolelle tekemään asioita mitä ei aikoihin ole tehnyt.”

Rohkeus, ilo ja itseluottamuksen lisääntyminen ovat usein esiin nousevia hevostoiminnan vaikutuksia. Itseäni ilahduttaa esimerkiksi nähdä innostunut ilme hiljaisen nuoren kasvoilla, kun Pixel-poni tekee jotain hölmöä, tai se kun nuori kokee vauhdin hurmaa kokeillessaan ensimmäistä kertaa ravaamista Vanill-ponin leveässä selässä. Joinakin hetkinä voin ihaillen ja kiitollisena vain katsoa sivusta, kun hevonen tekee tärkeimmän työn: iso hevonen puhaltaa lempeän henkäyksen pikkuasiakkaan poskelle, tai veijariponi testaa nuoren tarkkaavaisuutta kiskaisemalla itsensä lähimmän ruohotuppaan luokse 😊 Nämä pienet hetket; elämykset, oivallukset ja tallilla käydyt keskustelut johdattavat asiakkaan pienin askelin kohti parempaa arkea.

About the author

Hevostoiminta Laukki


Hevoset ja tallielämä ovat antaneet minulle paljon. Tehneet minusta sellaisen ihmisen kuin tänään olen. Sosiaalialan ammattilaisena haluan mahdollistaa nämä samat elämykset ja kokemukset myös asiakkailleni. Hevostoiminta Laukki on syntynyt tämän unelman pohjalta, ja tässä blogissa kerron, mitä me oikeasti tehdään ja miksi.
– Mira Huhta