Mitä sosiaalipedagoginen hevostoiminta on?

Mitä sosiaalipedagoginen hevostoiminta on?

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, joka tähtää sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Toiminnassa hyödynnetään hevosen ja hevostalliyhteisön kuntouttavia ominaisuuksia. Tärkeitä periaatteita ovat sosiaalipedagogiikan teoriasta nousevat yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka onnistumista tukee se, että talliyhteisö toimii sosiaalipedagogisen ajatusmaailman mukaisesti. Syrjäytymistä ennaltaehkäisevän työn lisäksi hevostoimintaa voidaan hyödyntää korjaavaan ja kuntouttavaan työhön

Toiminta perustuu asiakkaan osallisuuteen ja asioiden oivaltamiseen oman toiminnan kautta. Hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen auttaa huomaamaan asioita, joista myös ihmisen oma hyvinvointi koostuu (esim. puhtaus, sosiaaliset suhteet, riittävä liikunta ja lepo). Hevostallin normaalit tehtävät, kuten hevosten hoito, ruokinta ja ratsastaminen mahdollistavat monien taitojen oppimisen ja oivallusten tekemisen.

Aito kohtaaminen ja talliyhteisössä hyväksytyksi tuleminen voimauttavat, ja kontaktin luominen isoon eläimeen kasvattaa itseluottamusta ja rohkeutta.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajia on koulutettu Suomessa vuodesta 2002 lähtien (25-30 opintopisteen täydennyskoulutus sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisille). Menetelmää voidaan hyödyntää monenlaisissa yhteyksissä (esim. lastensuojelun tukitoimena, oppimisen tukena, mielenterveys- ja päihdetyössä). Kukin hevostoiminnan ohjaaja hyödyntää menetelmää työssään oman pohjakoulutuksensa mukaan.

Hevostoiminnan sisältö ja tavoitteet suunnitellaan jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllisesti ennen toiminnan aloittamista. Hevostoiminta Laukin sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan hakeutumiselle tyypillisiä lähtökohtia ovat esimerkiksi haasteet sosiaalisissa taidoissa, keskittymisvaikeudet (ADHD, ADD), mielialaongelmat tai ahdistus. Hevostoimintaa tukevina menetelminä Hevostoiminta Laukin palveluissa käytetään mm. erilaisia tunnekortteja ja Suomen mielenterveysseuran Depressiokoulu-materiaalia.

Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry:n sivuilla voit halutessasi tutustua aiheeseen enemmän. Kurkkaa myös Green Care Finlandin tietokortti hevostoiminnasta!

About the author

Hevostoiminta Laukki


Hevoset ja tallielämä ovat antaneet minulle paljon. Tehneet minusta sellaisen ihmisen kuin tänään olen. Sosiaalialan ammattilaisena haluan mahdollistaa nämä samat elämykset ja kokemukset myös asiakkailleni. Hevostoiminta Laukki on syntynyt tämän unelman pohjalta, ja tässä blogissa kerron, mitä me oikeasti tehdään ja miksi.
– Mira Huhta