Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Elämyksiä ja toimintaa yhteisön aktiivisena jäsenenä

Hevoset ja talliympäristö auttavat monella tavalla meitä ihmisiä voimaan paremmin. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa hevosen kuntouttavia ominaisuuksia hyödynnetään suunnitellusti ja tavoitteellisesti. Toiminta voi pitää sisällään esimerkiksi hevosten hoitamista ja tallitöitä, hevosten käsittelyn harjoittelemista, ratsastusta sekä toiminnan lomassa nousevista tunteista ja ajatuksista keskustelua.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sopii sinulle, jos haluat kehittää sosiaalisia taitojasi tai vahvistaa itseluottamustasi ja itsetuntemustasi. Muita tyypillisiä hevostoiminnan tavoitteita ovat mielialan kohentuminen, itsesäätelyn paraneminen tai arjenhallintataitojen ja toimintakyvyn vahvistuminen. Lue lisää hevostoiminnasta

Hevostoiminta Laukissa sosiaalipedagogista hevostoimintaa toteutetaan pääsääntöisesti yksilötapaamisina tai joskus pienryhmätoimintana. Osallistuminen sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan Laukin yksilövalmennusjaksolla on hyvä keino saada muutosta elämään.
Lue lisää yksilövalmennuksesta

Miksi juuri hevonen?

Hevonen sopii kuntouttavaan toimintaan monien erityislaatuisten ominaisuuksiensa vuoksi. Hevonen on suuri ja kunnioitusta herättävä eläin, mutta silti erittäin herkkä ja sosiaalinen. Laumaeläimenä se kykenee kiintymään syvästi myös ihmiseen. Hevonen aistii tunnetiloja herkästi ja rikkaan elekielensä avulla se toimii ihmisen tunteiden peilinä. Hevonen antaa ihmisen toiminnasta välittömän palautteen eikä syrji ketään ulkonäön tai ennakkoluulojen perusteella.

Hevosesta huolehtiminen opettaa vastuun kantamista ja ison eläimen hallinta tuo itseluottamusta. Ratsastaminen ja hevosen kanssa elekielellä viestiminen parantavat kehotietoisuutta ja oman kehon hallintaa. Hevosen korvaan voi turvallisesti kuiskata murheensa ja toisaalta hevosen selässä voi kokea jännitystä ja vauhdin hurmaa.